2/19/2018

La Eta Princo


Mesaĝo de Bernard sur la du libroj, france kaj Esperante


Sur mia bretaro, staras kvar <La Eta Princo>,
Unu en la korea, du en Esperanto kaj unu en la franca.
En mia mezlerneja vivo, mia instruisto diris al mi,
ke li legis ĝin pli ol 20 fojojn kaj ankoraŭ deziris pli legi.
Lia diro donis al mi scivolemon pri la libro,
kaj ekde tiam <La Eta Princo> restas longtempe ĉe mia mano.Mia klaso en Internacia Renkontiĝo en Pluezek 2013, Bernard kun nigraj okulvitrojEn la jaro 2013,
mi partoprenis en <Internacia Renkontiĝo> en Pluezek, norde de Francio.
Kiel tiu jara invitito, mi gvidis kurson por progresantoj dumsemajne.
Lastan tagon, kursano Bernard donacis al mi du librojn,
<La Eta Princo> kaj <Le Petit Prince>.


"Voici mon secret. Il est tres simple :
on ne voit bien qu'avec le coeur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
C'est le temps que tu as perdu pour ta rose
qui fait ta rose si importante."

가장 중요한 것은 눈에 보이지 않아.
마음으로 봐야만 해.
너에게 장미꽃이 그렇게 까지 소중하게 된 건
네가 그녀를 위해 공들인 시간 때문이란다.Plej ŝatata parto por mi


Nuntempe plej ŝatata tempo por mi estas
ĉiutage esplori <Le Petit Prince> en la franca.
Tio rivelas al mi multajn sekretojn de la vivo.
Mi volus eĉ mordete manĝi la tekston, por ke ĝi neniam finiĝu.
Ja nun mi komprenas mian eksan instruiston.

Kara Bernard,
kvar jarojn poste de nia renkontiĝo,
finfine nun mi kapablas kompreni la belan literaturon en la orgina lingvo.
Dankon pro via delikata donaco!

2/12/2018

Viziti francajn lernejojn
"Courbet" vojaĝanta sur la muro de ŝirmkorto de la liceo <Victor Considerant> 


Dum iu ajna vojaĝo, mi emas viziti lernejojn, kie Esperanto funkcias.
Tio estas logika, pro tio, ke mi eklernis Esperanton por instrui.
Kiamaniere infanoj praktikas Esperanton en alia lando?
Kia estas la etoso en la klaso?
Ĉu fremdlandaj infanoj pli facile akceptas Esperanton?
Kiun metodon tiea instruisto uzas?

Kun tiuj scivolemaj demandoj,
viziti lernejojn estas ĉiam interese por mi.Ĉifoje, mi revizitis elementan lernejon <Drom Freinet>,
kie mi staĝis unu monaton en la jaro 2016.
Kelkaj infanoj translokiĝis al gimnanzio kaj kelkaj novaj venis.
Vidu, kiom ili estas liberaj en la klaso !
Nuntempe ili preparantas publikigi libron pri Koreio.


Plej maldekstra estas la estro Didier, la verda estas EmmanuelLa dua vizitita liceo <Victor Considerant> en la urbo Salins les bains
havas ligon kun miaj lernantoj. Boli, Iskandal, Heri, Hangyeol
komencis korespondi kun aperintaj lernantoj de Emmanuel,
kiu gvidas E-kurson en tiu lernejo.

Antaŭ la rendevuo kun liaj lernantoj,
ni, kun la liceestro Didier tagmanĝis en studenta restoracio.
Klare videblis, ke kelkaj instruistoj aspektis favoraj al Esperanto.

Ŝajnas al mi, ke ankaŭ la francaj adoleskantoj estas viglaj.
Ili rigardis min kun plena scivolemo.
Sur ilia vizaĝo restis ĝojtremo kaj intereso.
Ekkoni ion novan estas ja granda plezuro por freŝuloj.
Esperanto estas tiom efika peranto por tremigi niajn ŝosojn, eĉ nin mem.1/30/2018

Ulala, Paella !Miori, Isabelle, Ana, Maryse, Catherine, Miŝela kaj Tea

Jen, estas virina vespermanĝo en Francio,
por kiu du viroj Michel kaj Regis volonte kelneris.
Por nia vespero, Isabelle laboris kiel ĉefa kuiristino.
Ŝi absolute volis reprezenti veran "Paella" al mi.
Kial?
Pasintan someron en 2017,
kiam 15 francaj geamikoj vizitis Feliĉan Lernejon post Seula UK,
iun tagon, oni puŝis Isabelle kuiri "Paellan" por komuna vespermanĝo.
Fakte, ankaŭ koreiflanke, kelkaj preparis koreitipan pladon.
Jes, tio okazis cele de interŝanĝo pri ambaŭlandaj alternativaĵoj kaj kulturaĵoj.


Isabelle tiam demandis, ĉu ni havas ĝustajn ingrediencojn por "Paella".
Kompreneble, NE !
Ĉiuj gastoj tranoktis en la korea alternativa lernejo!
Tamen, ŝi tre lerte selektis la plej similajn el kiuj estis en korea modesta kuirejo.
Nekredeble, per aĉaj materialoj ŝi kuiris koreiecan "Paella" !


En Koreio, ŝi kuiras "Paella" koreiecan

En Francio, ŝi fiere kuiras perfektan "Paella"


Kvankam tiam ni, ĉefe koreoj bonguste manĝis ŝian Paella koreiecan,
ŝi vere deziris viŝi tiaman memoraĵon en mia kapo.
Pro tio, ĉifoje en Francio,
laŭ ŝia gvido, ni kune aĉetis kompleksajn ingrediencojn.
Ŝi eĉ alkunportis proprajn kuirilojn por "Paella", kiujn ŝi aĉetis en Hispanio.
Estis ja perfektaj preparaĵoj kaj perfekta specialistino de "Paella" !

Estis belega vespero por mi kaj la ses virinoj,
kiuj estas ĉefe miaj longtempaj amikinoj en Francio.

Dankegon, Isabelle !!
1/26/2018

Saluton, Gustave CourbetOrnans, le pays de Gustave Courbet


Saluton, Gustave Courbet !

La vojo por veturi al via vilaĝo Ornans, ne estis facila por mi.
Subite neĝadis, ventegis, eĉ pluvis.
Kiam survoje aperis la afiŝo <Le pays de Gustave Courbet>,
mia koro ĝoje tamburis.
Plie, fulme aperinta sunbrilo bonvenigis min, nekredeble!


La unua blanka konstruaĵo estas muzeo de CourbetLa hejmvilaĝo Ornans aspektis kalma kaj beleta.
Ĉe la bordo de la rivero Loue,
troviĝis bela muzeo, kie oni ekspozicias viajn pentraĵojn.
Estas ja fakte, via domo, kie vi naskiĝis!
En ĉiuj etaĝoj de la muzeo,
specialistoj atendis min por klarigi pri viaj vivo, pentrmaniero.
Ekspozicii en sia domo estas interese.
Tamen, antaŭ viziti vin, pli urĝa deziro venis, jen plenigi stomakon!
Estas plej grava kaj baza deziro por ni ĉiuj, ĉu ne?
Simple, tamen, tiom bonguste manĝinte,
do, mi kuris al vi, S-ro Courbet.

En tiu epoko, 19a jarcento,
Vi ofte faris grandan skandalon
pro troe realisma esprimo pri popolana vivo en viaj pentraĵoj,
ignorante fokusi portreton de digna monarko aŭ regado de papo.


Galario ene de la muzeo ĉe la rivero

Skizo de lia fama pentraĵo "L'origine du monde" 
Un enterrement à Ornans
Mia ŝatata pentraĵo, "Les Cribleuses de blé"

Kvankam vi naskiĝis en riĉa kampara familio,
eble, via animo marŝis sur bohemio, liberismo, aŭtonomio kaj anarkismo.

Sincere,
viaj realismaj pentraĵoj mem ne tiom kortuŝis min, 21jarcenta persono,
sed, mia koro profunde admiras vin, kiu eliris el tiuepoka limigita medio.
Tio ja daŭre kreativas freŝan modon kaj novan mondon.

A bientôt, Courbet !

1/15/2018

Vintra vojaĝo al Japanio


Ĵoze parolas kun japana knabineto


Samkiel pasintan jaron 2017,
okaze de Transjara Kurskunveno,
ni, Feliĉaj Lernejanoj vojaĝis al Japanio.
Verŝajne, danke al Seula UK,
ĉijare tiom multnombraj motivitaj koreoj partoprenis.
EPA (Esperanto Populariga Asocio) organizis 9 diversspecajn kursojn dum 4 tagoj.


Kun nepalaj junuloj

Por nia grupo,
estis vere signifa vojaĝo pri jenaj aferoj.

1.
Ĉiuj instruistoj, Nami, Diablo, Juna,
eĉ nova instruistino, Tanja fervore praktikis Esperanton.

2.
Lernantoj, Boli, Hangyeol, Heri, Iskandal havis okazon
refoje renkonti japanajn adoleskantojn, kun kiuj ili amikiĝis en Seula IIK.
Tiom ĝojaj ili estis ! Eĉ Boli estis invitita de japana familio por vespermanĝi.


En la domo de Kjoteru


3.
Dum Interkona Vespero,
Boli kaj Hangyeol havis ŝancon prezenti eksterlande sian jarfinan taskon.
Sur granda scenejo, Hangyeol lerte sinprezentis kaj kantis komponaĵon de si mem.
Kaj Boli prezentis ĵus faritan videon en Esperanto kun kuraĝa klarigo.
Emociita kaj fiera instruisto estas mi por ili!


Prezentita video <Ora Hakilo> de Boli

Dum la prelego, mi emfazis kiel vigligi movadon por junuloj

4.
Eksterordinare,
akompanis Dalmini kaj scivoleme ĉeestis kurson gviditan de Kimura en la angla lingvo.


Mi estas ege kontenta pro tioma abunda rezulto eĉ neatendita, plie ĝoje!

Kun Akiko, edzino de Ĵoze

Krome, persone, mi estis tre ĝoja havi kontakton kun Ĵoze,
brazildevena esperantisto kaj kapabla gvidanto per indiĝenaj legendoj.
Kun lia edzino, pasintan jaron, mi havis amuzan eventeton.
Ĉijare denove renkontinte min en sia domo, ŝi kriegis!

Esperanto ja riĉigas homajn rilatojn!


12/26/2017

Jarfina festo de Feliĉa LernejoPrezentita panelo pri la Esperanto-kurso


*** Bv. alklaki por spekti la videon <Ora hakilo> faritan de Boli


Lastan semajnfinon de decembro,
Feliĉa Lernejo celebris jarfinon.
En tiu tempo, multaj eksaj studentoj venas por kune ĝui la momenton.
Kiel kutime, lernantoj mem organizis la feston.
La programo estis jena :
Prezenti Esperanto-kurson, interŝanĝi donacojn, spektaklo de korea tamburo,
prezenti sian tezon de diplomiĝontoj, adiaŭan leteron legi.

Por Hangyeol kaj Heri, 
nuna jaro 2017 estas lasta en Feliĉa Lernejo.
Pro tio, plej grava tasko por ili estis prepari tezon.

Hangyeol, kiu talentas pri muzikado, komponis 4 kantojn.
Temas pri familio, lernejo, memlernado, homaj rilatoj.
Unu lian kanton el la kvar, lernantoj kaj instruistoj kune kantis.
Ĉar la teksto de la kanto estis verkita de ni ĉiuj.
Laŭ la ideo de li, ni verkis kelkajn frazojn pri nia lernejo.
La frazoj iel tiel trikiĝis kaj naskiĝis lerneja kanto!
Heri, kiu kapablas pri manlaboro, trikis 10 kovrilojn de sidkuseno.
Li klarigis, ke li delonge perdis kapablon je koncentriĝo.
sed dum la trikado, li konkrete lernis, ke necesas fini por ĉio.
Se ne, nenio plenumiĝas.Rigardi kiel kreski siaj studentoj estas grandioza plezuro por instruistoj.
Lernantoj rajtas kapti ĉiujn temojn por sia kresko, 
jen trikado, jen kuirado, jen matematiko, jen Esperanto.
Plenkreskuloj lasu ilin havi tempon por elekti sian vojon.
Ĉar oni havas ĉion ene de si mem por floriĝi.

12/01/2017

Mia vintro
Estas vintro.
Arboj preskaŭ finis faligi ĉiujn siajn foliojn.
Tiel ili preparas sin leĝeraj dum longtempa frosta vintro.

En kampara vivo,
oni preparas kelkajn specialaĵojn por pasigi vintron.
Nia kabano ankoraŭ gardas antikvan sistemon por hejti.
Pro tio, ni devas konservi tiom multe da karbobrikoj.
Jen la vendisto venis por transporti mil karbobrikojn.

Ankaŭ kolektitajn lignaĵojn ni uzas por alia ĉambro pere de Ondol-sistemo.
(t.e korea sistemo de hejtado sub la domo)
Feliĉe, nia domaĉo situas ĉe la monteto kaj Dalmini mem transportas ilin.
Ankaŭ la transportilo elligna estas tre tre antikva kaj nomiĝas Ĝi-ge 지게.

Hodiaŭ estas tago por fari grandkvantan gimĉion 김장, koreitipa fermentita manĝaĵo.
Dum Dalmini purigas saligitajn 40 brasikojn,
mi preparas necesajn ingrediencojn,
 : rafano, ajlo, poreo, senecio, zingibro, cepo, polvero el kapsiko,
 stufita likvaĵo per laminario, anĉovo, radikoj de poreo, rafano kaj sekigita polako.
Pro tio, ke la brasikoj kaj aliaj materialoj estas organike kultivitaj de ni mem,
ili estas diversformaj kaj ĉefe malgrandaj, sed tre bongustaj.
Estas lasta preparado por bele kaj varme pasigi la vintron,
ĉi-jare mi unuafoje praktikas triki koltukojn el lanfadenoj.
Trikante mi revas : Al kiu ĝi konvenus?
Dum mia murmuro, ulala !! neĝas, neĝo falas !!
Ja, estas vintro!